WARUNKI PROMOCJI

 
 1. Promocją jest objęty jest następujący towar:
                                                                           cena   brutto
                                                               promocyjna   poza promocją   
  Komputer Sempron 2800+                                    890zł           1.277zł
  w ilości 1 szt.
   

 2. Komputer objęty promocją jest fabrycznie nowy i  posiada  2-letnią gwarancję.

 3. W promocji może wziąć udział zarówno osoba fizyczna jak i prawna.

 4. Promocja trwa tylko godzinę. Promocja rozpoczyna się o godzinie 12:00 w dniu 23 sierpnia  i kończy się gdy zajdzie minimum jeden z poniższych warunków:

  PROMOCJA ZAKOŃCZONA

  ZAPRASZAMY DO PROMOCJI POWRÓT DO SZKOŁY


  - minie godzina 13:00 (w dniu 23 sierpnia 2005r).
  - zostaną sprzedany towar objęty promocją (określony w pkt 1)

 5. Zakupu promocyjnego można dokonać tylko w siedzibie firmy. Decyduje kolejność złożenia zamówienia.  W przypadku, gdy w chwili rozpoczęcia promocji (o godz. 12:00) będzie więcej niż jedna osoba chcąca skorzystać z promocji, prawo do zakupu w promocji zostanie rozlosowane. W przypadkach, gdy dochodzi do sporu, kto złożył pierwszy zamówienie rozstrzyga personel firmy i jest to decyzja ostateczna.

 6. Zakupiony promocyjnie towar musi być zapłacony w całości i odebrany  w momencie złożenia zamówienia. Brak całej wpłaty w momencie składania zamówienia skutkuje niemożnością skorzystania z promocji. W przypadku braku możliwości odebrania towaru w momencie złożenia zamówienia z winy sklepu, kupujący wpłaca zaliczkę w wysokości 25% w momencie złożenia zamówienia, pozostałą część płaci przy odbiorze.

 7. Z promocji są wyłączeni pracownicy firmy Best Handel oraz firmy, kupujące sprzęt komputerowy celem dalszej odsprzedaży.